סמיילים

הוסף תמונה כותרת טקסט
<_< <_< <_<
*/aa1 */aa1 */aa1
*/aa2 */aa2 */aa2
*/aaa021 */aaa021 */aaa021
*/aaa025 */aaa025 */aaa025
*/aaa031 */aaa031 */aaa031
*/aaa12 */aaa12 */aaa12
*/aaa15 */aaa15 */aaa15
*/aaa21 */aaa21 */aaa21
*/aaa7 */aaa7 */aaa7
*/aaa8 */aaa8 */aaa8
*/aaagath */aaagath */aaagath
*/aaaoffto */aaaoffto */aaaoffto
*/aaaprot */aaaprot */aaaprot
*/aaarofl */aaarofl */aaarofl
*/aaarse */aaarse */aaarse
*/aaasecr */aaasecr */aaasecr
*/aaatv */aaatv */aaatv
-_- -_- -_-
:( :( :(
:) :) :)
:angry: :angry: :angry:
:blink: :blink: :blink:
:D :D :D
:huh: :huh: :huh:
:lol: :lol: :lol:
:mellow: :mellow: :mellow:
:P :P :P
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
:sm_11: :sm_11: :sm_11:
:sm_1luvu: :sm_1luvu: :sm_1luvu:
:sm_22: :sm_22: :sm_22:
:sm_321: :sm_321: :sm_321:
:sm_33: :sm_33: :sm_33:
:sm_3some: :sm_3some: :sm_3some:
:sm_44: :sm_44: :sm_44:
:sm_4robot: :sm_4robot: :sm_4robot:
:sm_55: :sm_55: :sm_55:
:sm_5baby: :sm_5baby: :sm_5baby:
:sm_5blindfold: :sm_5blindfold: :sm_5blindfold:
:sm_5bomb: :sm_5bomb: :sm_5bomb:
:sm_5bouncy: :sm_5bouncy: :sm_5bouncy:
:sm_5bowtie: :sm_5bowtie: :sm_5bowtie:
:sm_5butthead: :sm_5butthead: :sm_5butthead:
:sm_5camouflage: :sm_5camouflage: :sm_5camouflage:
:sm_5censored: :sm_5censored: :sm_5censored:
:sm_5clock: :sm_5clock: :sm_5clock:
:sm_5cold: :sm_5cold: :sm_5cold:
:sm_5crackup: :sm_5crackup: :sm_5crackup:
:sm_5dragon: :sm_5dragon: :sm_5dragon:
:sm_5eek: :sm_5eek: :sm_5eek:
:sm_5emoticon: :sm_5emoticon: :sm_5emoticon:
:sm_5footballhelmet: :sm_5footballhelmet: :sm_5footballhelmet:
:sm_5forbidden: :sm_5forbidden: :sm_5forbidden:
:sm_5geezer: :sm_5geezer: :sm_5geezer:
:sm_5headache: :sm_5headache: :sm_5headache:
:sm_5headset: :sm_5headset: :sm_5headset:
:sm_5hot: :sm_5hot: :sm_5hot:
:sm_5hypnodisk: :sm_5hypnodisk: :sm_5hypnodisk:
:sm_5innocent: :sm_5innocent: :sm_5innocent:
:sm_5magnify: :sm_5magnify: :sm_5magnify:
:sm_5masked: :sm_5masked: :sm_5masked:
:sm_5moon: :sm_5moon: :sm_5moon:
:sm_5nuclear: :sm_5nuclear: :sm_5nuclear:
:sm_5opera: :sm_5opera: :sm_5opera:
:sm_5paperbag: :sm_5paperbag: :sm_5paperbag:
:sm_5propeller: :sm_5propeller: :sm_5propeller:
:sm_5saturn: :sm_5saturn: :sm_5saturn:
:sm_5shocking: :sm_5shocking: :sm_5shocking:
:sm_5slick: :sm_5slick: :sm_5slick:
:sm_5sonar: :sm_5sonar: :sm_5sonar:
:sm_5squeeze: :sm_5squeeze: :sm_5squeeze:
:sm_5umbrella: :sm_5umbrella: :sm_5umbrella:
:sm_5wolverine: :sm_5wolverine: :sm_5wolverine:
:sm_5yinyang: :sm_5yinyang: :sm_5yinyang:
:sm_5ziplip: :sm_5ziplip: :sm_5ziplip:
:sm_5zombie: :sm_5zombie: :sm_5zombie:
:sm_66: :sm_66: :sm_66:
:sm_77: :sm_77: :sm_77:
:sm_88: :sm_88: :sm_88:
:sm_99: :sm_99: :sm_99:
:sm_angel10: :sm_angel10: :sm_angel10:
:sm_angel11: :sm_angel11: :sm_angel11:
:sm_angel13: :sm_angel13: :sm_angel13:
:sm_angel2: :sm_angel2: :sm_angel2:
:sm_angel4: :sm_angel4: :sm_angel4:
:sm_angel7: :sm_angel7: :sm_angel7:
:sm_angel9: :sm_angel9: :sm_angel9:
:sm_angel: :sm_angel: :sm_angel:
:sm_angry3: :sm_angry3: :sm_angry3:
:sm_angry5: :sm_angry5: :sm_angry5:
:sm_angry7: :sm_angry7: :sm_angry7:
:sm_asthanos: :sm_asthanos: :sm_asthanos:
:sm_badlove: :sm_badlove: :sm_badlove:
:sm_BangHead: :sm_BangHead: :sm_BangHead:
:sm_BarneyKill: :sm_BarneyKill: :sm_BarneyKill:
:sm_bduh: :sm_bduh: :sm_bduh:
:sm_biggrin: :sm_biggrin: :sm_biggrin:
:sm_birthday: :sm_birthday: :sm_birthday:
:sm_bitehard: :sm_bitehard: :sm_bitehard:
:sm_blackey: :sm_blackey: :sm_blackey:
:sm_Blasting_anim: :sm_Blasting_anim: :sm_Blasting_anim:
:sm_blob8: :sm_blob8: :sm_blob8:
:sm_blob9: :sm_blob9: :sm_blob9:
:sm_blowingup: :sm_blowingup: :sm_blowingup:
:sm_bluboomteamenforcer: :sm_bluboomteamenforcer: :sm_bluboomteamenforcer:
:sm_bom: :sm_bom: :sm_bom:
:sm_book1: :sm_book1: :sm_book1:
:sm_boom: :sm_boom: :sm_boom:
:sm_booty: :sm_booty: :sm_booty:
:sm_bootyshake: :sm_bootyshake: :sm_bootyshake:
:sm_boxing: :sm_boxing: :sm_boxing:
:sm_brushteeth: :sm_brushteeth: :sm_brushteeth:
:sm_bs: :sm_bs: :sm_bs:
:sm_burn: :sm_burn: :sm_burn:
:sm_butterfly: :sm_butterfly: :sm_butterfly:
:sm_car2: :sm_car2: :sm_car2:
:sm_cat: :sm_cat: :sm_cat:
:sm_clock: :sm_clock: :sm_clock:
:sm_coffee: :sm_coffee: :sm_coffee:
:sm_color: :sm_color: :sm_color:
:sm_confused1: :sm_confused1: :sm_confused1:
:sm_confused2: :sm_confused2: :sm_confused2:
:sm_confused3: :sm_confused3: :sm_confused3:
:sm_confused4: :sm_confused4: :sm_confused4:
:sm_confused5: :sm_confused5: :sm_confused5:
:sm_confused: :sm_confused: :sm_confused:
:sm_cool: :sm_cool: :sm_cool:
:sm_cry: :sm_cry: :sm_cry:
:sm_crybaby2: :sm_crybaby2: :sm_crybaby2:
:sm_crying: :sm_crying: :sm_crying:
:sm_cussing: :sm_cussing: :sm_cussing:
:sm_cwm10: :sm_cwm10: :sm_cwm10:
:sm_cwm21: :sm_cwm21: :sm_cwm21:
:sm_dead: :sm_dead: :sm_dead:
:sm_disgust: :sm_disgust: :sm_disgust:
:sm_dodgy: :sm_dodgy: :sm_dodgy:
:sm_dontknow: :sm_dontknow: :sm_dontknow:
:sm_doubt: :sm_doubt: :sm_doubt:
:sm_downtown: :sm_downtown: :sm_downtown:
:sm_duckie: :sm_duckie: :sm_duckie:
:sm_eusa_angel: :sm_eusa_angel: :sm_eusa_angel:
:sm_eusa_clap: :sm_eusa_clap: :sm_eusa_clap:
:sm_eusa_dance: :sm_eusa_dance: :sm_eusa_dance:
:sm_eusa_doh: :sm_eusa_doh: :sm_eusa_doh:
:sm_eusa_drool: :sm_eusa_drool: :sm_eusa_drool:
:sm_eusa_eh: :sm_eusa_eh: :sm_eusa_eh:
:sm_eusa_hand: :sm_eusa_hand: :sm_eusa_hand:
:sm_eusa_liar: :sm_eusa_liar: :sm_eusa_liar:
:sm_eusa_pray: :sm_eusa_pray: :sm_eusa_pray:
:sm_eusa_shhh: :sm_eusa_shhh: :sm_eusa_shhh:
:sm_eusa_shifty: :sm_eusa_shifty: :sm_eusa_shifty:
:sm_eusa_sick: :sm_eusa_sick: :sm_eusa_sick:
:sm_eusa_silenced: :sm_eusa_silenced: :sm_eusa_silenced:
:sm_eusa_snooty: :sm_eusa_snooty: :sm_eusa_snooty:
:sm_eusa_think: :sm_eusa_think: :sm_eusa_think:
:sm_eusa_wall: :sm_eusa_wall: :sm_eusa_wall:
:sm_eusa_whistle: :sm_eusa_whistle: :sm_eusa_whistle:
:sm_evil5: :sm_evil5: :sm_evil5:
:sm_evil7: :sm_evil7: :sm_evil7:
:sm_Eyecrazy: :sm_Eyecrazy: :sm_Eyecrazy:
:sm_firestarter: :sm_firestarter: :sm_firestarter:
:sm_fucyc: :sm_fucyc: :sm_fucyc:
:sm_glasses3: :sm_glasses3: :sm_glasses3:
:sm_Guillotine_anim: :sm_Guillotine_anim: :sm_Guillotine_anim:
:sm_happy11: :sm_happy11: :sm_happy11:
:sm_happy2: :sm_happy2: :sm_happy2:
:sm_happy3: :sm_happy3: :sm_happy3:
:sm_happy7: :sm_happy7: :sm_happy7:
:sm_hello2: :sm_hello2: :sm_hello2:
:sm_hello: :sm_hello: :sm_hello:
:sm_help: :sm_help: :sm_help:
:sm_hmh: :sm_hmh: :sm_hmh:
:sm_home: :sm_home: :sm_home:
:sm_hug2: :sm_hug2: :sm_hug2:
:sm_iamwithstupid: :sm_iamwithstupid: :sm_iamwithstupid:
:sm_icecream: :sm_icecream: :sm_icecream:
:sm_icon_batman: :sm_icon_batman: :sm_icon_batman:
:sm_icon_biggrin: :sm_icon_biggrin: :sm_icon_biggrin:
:sm_icon_bounce: :sm_icon_bounce: :sm_icon_bounce:
:sm_icon_cat: :sm_icon_cat: :sm_icon_cat:
:sm_icon_cheers: :sm_icon_cheers: :sm_icon_cheers:
:sm_icon_cheese: :sm_icon_cheese: :sm_icon_cheese:
:sm_icon_cherry: :sm_icon_cherry: :sm_icon_cherry:
:sm_icon_clown: :sm_icon_clown: :sm_icon_clown:
:sm_icon_colors: :sm_icon_colors: :sm_icon_colors:
:sm_icon_compress: :sm_icon_compress: :sm_icon_compress:
:sm_icon_confused: :sm_icon_confused: :sm_icon_confused:
:sm_icon_cool: :sm_icon_cool: :sm_icon_cool:
:sm_icon_cry: :sm_icon_cry: :sm_icon_cry:
:sm_icon_cyclops: :sm_icon_cyclops: :sm_icon_cyclops:
:sm_icon_dwarf: :sm_icon_dwarf: :sm_icon_dwarf:
:sm_icon_joker: :sm_icon_joker: :sm_icon_joker:
:sm_icon_king: :sm_icon_king: :sm_icon_king:
:sm_icon_mad: :sm_icon_mad: :sm_icon_mad:
:sm_icon_mrgreen: :sm_icon_mrgreen: :sm_icon_mrgreen:
:sm_icon_pale: :sm_icon_pale: :sm_icon_pale:
:sm_icon_pirat: :sm_icon_pirat: :sm_icon_pirat:
:sm_icon_porc: :sm_icon_porc: :sm_icon_porc:
:sm_icon_queen: :sm_icon_queen: :sm_icon_queen:
:sm_icon_rabbit: :sm_icon_rabbit: :sm_icon_rabbit:
:sm_icon_razz: :sm_icon_razz: :sm_icon_razz:
:sm_icon_redface: :sm_icon_redface: :sm_icon_redface:
:sm_icon_rr: :sm_icon_rr: :sm_icon_rr:
:sm_icon_sad: :sm_icon_sad: :sm_icon_sad:
:sm_icon_salut: :sm_icon_salut: :sm_icon_salut:
:sm_icon_santa: :sm_icon_santa: :sm_icon_santa:
:sm_icon_scratch: :sm_icon_scratch: :sm_icon_scratch:
:sm_icon_shaking: :sm_icon_shaking: :sm_icon_shaking:
:sm_icon_silent: :sm_icon_silent: :sm_icon_silent:
:sm_icon_smile: :sm_icon_smile: :sm_icon_smile:
:sm_icon_study: :sm_icon_study: :sm_icon_study:
:sm_icon_thumleft: :sm_icon_thumleft: :sm_icon_thumleft:
:sm_icon_thumright: :sm_icon_thumright: :sm_icon_thumright:
:sm_icon_tongue: :sm_icon_tongue: :sm_icon_tongue:
:sm_icon_twisted: :sm_icon_twisted: :sm_icon_twisted:
:sm_icon_viking: :sm_icon_viking: :sm_icon_viking:
:sm_icon_wink: :sm_icon_wink: :sm_icon_wink:
:sm_idea1: :sm_idea1: :sm_idea1:
:sm_infinity: :sm_infinity: :sm_infinity:
:sm_Ink_Stab: :sm_Ink_Stab: :sm_Ink_Stab:
:sm_jerk: :sm_jerk: :sm_jerk:
:sm_kamahlitude3: :sm_kamahlitude3: :sm_kamahlitude3:
:sm_kamahlitude5: :sm_kamahlitude5: :sm_kamahlitude5:
:sm_la: :sm_la: :sm_la:
:sm_Laser_anim: :sm_Laser_anim: :sm_Laser_anim:
:sm_laser_shot_jump: :sm_laser_shot_jump: :sm_laser_shot_jump:
:sm_laughing11: :sm_laughing11: :sm_laughing11:
:sm_laughing1: :sm_laughing1: :sm_laughing1:
:sm_laughing4: :sm_laughing4: :sm_laughing4:
:sm_laughing6: :sm_laughing6: :sm_laughing6:
:sm_laughing7: :sm_laughing7: :sm_laughing7:
:sm_laughing9: :sm_laughing9: :sm_laughing9:
:sm_licktear: :sm_licktear: :sm_licktear:
:sm_littleangel: :sm_littleangel: :sm_littleangel:
:sm_Llol: :sm_Llol: :sm_Llol:
:sm_love3: :sm_love3: :sm_love3:
:sm_love6: :sm_love6: :sm_love6:
:sm_love7: :sm_love7: :sm_love7:
:sm_love: :sm_love: :sm_love:
:sm_lovestory: :sm_lovestory: :sm_lovestory:
:sm_lurk: :sm_lurk: :sm_lurk:
:sm_mad: :sm_mad: :sm_mad:
:sm_male: :sm_male: :sm_male:
:sm_mgwhore: :sm_mgwhore: :sm_mgwhore:
:sm_multi: :sm_multi: :sm_multi:
:sm_mumum: :sm_mumum: :sm_mumum:
:sm_neutral: :sm_neutral: :sm_neutral:
:sm_new_2gunsfiring_v1: :sm_new_2gunsfiring_v1: :sm_new_2gunsfiring_v1:
:sm_new_321: :sm_new_321: :sm_new_321:
:sm_new_angel: :sm_new_angel: :sm_new_angel:
:sm_new_argue: :sm_new_argue: :sm_new_argue:
:sm_new_bdaysmile: :sm_new_bdaysmile: :sm_new_bdaysmile:
:sm_new_beammeup: :sm_new_beammeup: :sm_new_beammeup:
:sm_new_birthday: :sm_new_birthday: :sm_new_birthday:
:sm_new_blackey: :sm_new_blackey: :sm_new_blackey:
:sm_new_blowingup: :sm_new_blowingup: :sm_new_blowingup:
:sm_new_color_: :sm_new_color_: :sm_new_color_:
:sm_new_cussing: :sm_new_cussing: :sm_new_cussing:
:sm_new_evil: :sm_new_evil: :sm_new_evil:
:sm_new_gmorning: :sm_new_gmorning: :sm_new_gmorning:
:sm_new_icecream: :sm_new_icecream: :sm_new_icecream:
:sm_new_infinity: :sm_new_infinity: :sm_new_infinity:
:sm_new_let_it_all_out: :sm_new_let_it_all_out: :sm_new_let_it_all_out:
:sm_new_Llol: :sm_new_Llol: :sm_new_Llol:
:sm_new_llying: :sm_new_llying: :sm_new_llying:
:sm_new_newbie: :sm_new_newbie: :sm_new_newbie:
:sm_new_olympic1: :sm_new_olympic1: :sm_new_olympic1:
:sm_new_rainbow: :sm_new_rainbow: :sm_new_rainbow:
:sm_new_rainfro: :sm_new_rainfro: :sm_new_rainfro:
:sm_new_rofl: :sm_new_rofl: :sm_new_rofl:
:sm_new_scatter: :sm_new_scatter: :sm_new_scatter:
:sm_new_scrambles: :sm_new_scrambles: :sm_new_scrambles:
:sm_new_shocked: :sm_new_shocked: :sm_new_shocked:
:sm_new_silly: :sm_new_silly: :sm_new_silly:
:sm_new_sleeping: :sm_new_sleeping: :sm_new_sleeping:
:sm_new_smile-l: :sm_new_smile-l: :sm_new_smile-l:
:sm_new_smileyb: :sm_new_smileyb: :sm_new_smileyb:
:sm_new_spiral: :sm_new_spiral: :sm_new_spiral:
:sm_new_tomato: :sm_new_tomato: :sm_new_tomato:
:sm_new_ukliam2: :sm_new_ukliam2: :sm_new_ukliam2:
:sm_new_usa: :sm_new_usa: :sm_new_usa:
:sm_new_vampv: :sm_new_vampv: :sm_new_vampv:
:sm_new_xmas: :sm_new_xmas: :sm_new_xmas:
:sm_nike: :sm_nike: :sm_nike:
:sm_notworthy: :sm_notworthy: :sm_notworthy:
:sm_occasion14: :sm_occasion14: :sm_occasion14:
:sm_occasion17: :sm_occasion17: :sm_occasion17:
:sm_occasion18: :sm_occasion18: :sm_occasion18:
:sm_occasion5: :sm_occasion5: :sm_occasion5:
:sm_offtheair: :sm_offtheair: :sm_offtheair:
:sm_oo: :sm_oo: :sm_oo:
:sm_period: :sm_period: :sm_period:
:sm_pissed: :sm_pissed: :sm_pissed:
:sm_po: :sm_po: :sm_po:
:sm_pottytrain1: :sm_pottytrain1: :sm_pottytrain1:
:sm_pottytrain2: :sm_pottytrain2: :sm_pottytrain2:
:sm_puke: :sm_puke: :sm_puke:
:sm_qblueartist: :sm_qblueartist: :sm_qblueartist:
:sm_qbluepirate: :sm_qbluepirate: :sm_qbluepirate:
:sm_qbluewacko: :sm_qbluewacko: :sm_qbluewacko:
:sm_qcheerleader: :sm_qcheerleader: :sm_qcheerleader:
:sm_qfrog: :sm_qfrog: :sm_qfrog:
:sm_qgaraduate: :sm_qgaraduate: :sm_qgaraduate:
:sm_qleft1: :sm_qleft1: :sm_qleft1:
:sm_qleft2: :sm_qleft2: :sm_qleft2:
:sm_qleft4: :sm_qleft4: :sm_qleft4:
:sm_qleft6: :sm_qleft6: :sm_qleft6:
:sm_qright2: :sm_qright2: :sm_qright2:
:sm_qright4: :sm_qright4: :sm_qright4:
:sm_qright7: :sm_qright7: :sm_qright7:
:sm_qswim: :sm_qswim: :sm_qswim:
:sm_question: :sm_question: :sm_question:
:sm_rainbow: :sm_rainbow: :sm_rainbow:
:sm_razz: :sm_razz: :sm_razz:
:sm_read2: :sm_read2: :sm_read2:
:sm_read: :sm_read: :sm_read:
:sm_redface: :sm_redface: :sm_redface:
:sm_rolleyes: :sm_rolleyes: :sm_rolleyes:
:sm_sad2: :sm_sad2: :sm_sad2:
:sm_sad3: :sm_sad3: :sm_sad3:
:sm_sad5: :sm_sad5: :sm_sad5:
:sm_sad6: :sm_sad6: :sm_sad6:
:sm_sad7: :sm_sad7: :sm_sad7:
:sm_sad9sad8: :sm_sad9sad8: :sm_sad9sad8:
:sm_sad: :sm_sad: :sm_sad:
:sm_scatter: :sm_scatter: :sm_scatter:
:sm_sd3: :sm_sd3: :sm_sd3:
:sm_sex: :sm_sex: :sm_sex:
:sm_sign13: :sm_sign13: :sm_sign13:
:sm_sign16: :sm_sign16: :sm_sign16:
:sm_sign18: :sm_sign18: :sm_sign18:
:sm_silly: :sm_silly: :sm_silly:
:sm_sleep: :sm_sleep: :sm_sleep:
:sm_sleeping: :sm_sleeping: :sm_sleeping:
:sm_sleepy1: :sm_sleepy1: :sm_sleepy1:
:sm_sleepy2: :sm_sleepy2: :sm_sleepy2:
:sm_sleepy3: :sm_sleepy3: :sm_sleepy3:
:sm_sleepy4: :sm_sleepy4: :sm_sleepy4:
:sm_sleepy5: :sm_sleepy5: :sm_sleepy5:
:sm_smile-l: :sm_smile-l: :sm_smile-l:
:sm_smile: :sm_smile: :sm_smile:
:sm_smileinbox: :sm_smileinbox: :sm_smileinbox:
:sm_smirlove2: :sm_smirlove2: :sm_smirlove2:
:sm_smlove2: :sm_smlove2: :sm_smlove2:
:sm_snorting: :sm_snorting: :sm_snorting:
:sm_spanka: :sm_spanka: :sm_spanka:
:sm_spin: :sm_spin: :sm_spin:
:sm_ss: :sm_ss: :sm_ss:
:sm_stop: :sm_stop: :sm_stop:
:sm_surprised: :sm_surprised: :sm_surprised:
:sm_tard: :sm_tard: :sm_tard:
:sm_thebirdman: :sm_thebirdman: :sm_thebirdman:
:sm_thefinger: :sm_thefinger: :sm_thefinger:
:sm_thumbsup: :sm_thumbsup: :sm_thumbsup:
:sm_tongue11: :sm_tongue11: :sm_tongue11:
:sm_tongue3: :sm_tongue3: :sm_tongue3:
:sm_tongue4: :sm_tongue4: :sm_tongue4:
:sm_tongue5: :sm_tongue5: :sm_tongue5:
:sm_tongue6: :sm_tongue6: :sm_tongue6:
:sm_tongue7: :sm_tongue7: :sm_tongue7:
:sm_tongue8: :sm_tongue8: :sm_tongue8:
:sm_toothy10: :sm_toothy10: :sm_toothy10:
:sm_toothy11: :sm_toothy11: :sm_toothy11:
:sm_toothy12: :sm_toothy12: :sm_toothy12:
:sm_toothy3: :sm_toothy3: :sm_toothy3:
:sm_toothy5: :sm_toothy5: :sm_toothy5:
:sm_toothy6: :sm_toothy6: :sm_toothy6:
:sm_toothy9: :sm_toothy9: :sm_toothy9:
:sm_tweety: :sm_tweety: :sm_tweety:
:sm_ugone2far: :sm_ugone2far: :sm_ugone2far:
:sm_ukliam2: :sm_ukliam2: :sm_ukliam2:
:sm_usa2: :sm_usa2: :sm_usa2:
:sm_uu: :sm_uu: :sm_uu:
:sm_uzi: :sm_uzi: :sm_uzi:
:sm_valantines: :sm_valantines: :sm_valantines:
:sm_violent1: :sm_violent1: :sm_violent1:
:sm_violent5: :sm_violent5: :sm_violent5:
:sm_wave: :sm_wave: :sm_wave:
:sm_Whatever_anim: :sm_Whatever_anim: :sm_Whatever_anim:
:sm_wink: :sm_wink: :sm_wink:
:sm_Wizard: :sm_Wizard: :sm_Wizard:
:sm_XX3d: :sm_XX3d: :sm_XX3d:
:sm_XXarcade: :sm_XXarcade: :sm_XXarcade:
:sm_XXasshole: :sm_XXasshole: :sm_XXasshole:
:sm_XXbeaver: :sm_XXbeaver: :sm_XXbeaver:
:sm_XXbirdman: :sm_XXbirdman: :sm_XXbirdman:
:sm_XXblowkiss: :sm_XXblowkiss: :sm_XXblowkiss:
:sm_XXbuzzsaw: :sm_XXbuzzsaw: :sm_XXbuzzsaw:
:sm_XXcat: :sm_XXcat: :sm_XXcat:
:sm_XXcombustion: :sm_XXcombustion: :sm_XXcombustion:
:sm_XXeyeslam: :sm_XXeyeslam: :sm_XXeyeslam:
:sm_XXfart: :sm_XXfart: :sm_XXfart:
:sm_XXfridge: :sm_XXfridge: :sm_XXfridge:
:sm_XXhesitantdevil: :sm_XXhesitantdevil: :sm_XXhesitantdevil:
:sm_XXjester: :sm_XXjester: :sm_XXjester:
:sm_XXking: :sm_XXking: :sm_XXking:
:sm_XXkiss: :sm_XXkiss: :sm_XXkiss:
:sm_XXmonkey: :sm_XXmonkey: :sm_XXmonkey:
:sm_XXmouse: :sm_XXmouse: :sm_XXmouse:
:sm_XXpig: :sm_XXpig: :sm_XXpig:
:sm_XXpuke: :sm_XXpuke: :sm_XXpuke:
:sm_XXreindeer: :sm_XXreindeer: :sm_XXreindeer:
:sm_XXsmoker: :sm_XXsmoker: :sm_XXsmoker:
:sm_zicon_dwarf: :sm_zicon_dwarf: :sm_zicon_dwarf:
:sm_zicon_rambo: :sm_zicon_rambo: :sm_zicon_rambo:
:sm_zicon_viking: :sm_zicon_viking: :sm_zicon_viking:
:sm_zlove: :sm_zlove: :sm_zlove:
:unsure: :unsure: :unsure:
:wacko: :wacko: :wacko:
:wub: :wub: :wub:
;) ;) ;)
B) B) B)
chhh chhh chhh
ddddd ddddd ddddd
drunkkaka drunkkaka drunkkaka
givvvv givvvv givvvv
goooddd goooddd goooddd
hahahahaha hahahahaha hahahahaha
hahahahahaha hahahahahaha hahahahahaha
loll loll loll
peacee peacee peacee
wlcmm wlcmm wlcmm
^_^ ^_^ ^_^
Smile Smile :) :-) (:
Wink Wink ;)
Frown Frown :(
Mad Mad :mad: >:( :@
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P
Big Grin Big Grin :D
Eek! Eek! :eek: :o
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
Angry Angry :2angry:
Anguished Anguished :anguished:
Astonished Astonished :astonished:
Blush Blush :blush:
Cold Sweat Cold Sweat :coldsweat:
Confounded Confounded :confounded:
Confused Confused :2confused:
Cry Cry :cry:
Crying Cat Crying Cat :cryingcat:
Disappointed Disappointed :disappointed:
Disappointed but Relieved Disappointed but Relieved :disrelieved:
Dizzy Dizzy :dizzy:
Expressionless Expressionless :expressionless:
Fear Scream Fear Scream :fearscream:
Fearful Fearful :fearful:
Flushed Flushed :flushed:
Frowning Frowning :frowning:
Grimacing Grimacing :grimacing:
Grin Grin :grin:
Grinning Grinning :grinning:
Heart Eyes Heart Eyes :hearteyes:
Heart Eyes Cat Heart Eyes Cat :hearteyecat:
Hushed Hushed :hushed:
Imp Imp :imp:
Innocent Innocent :innocent:
Joy Cat Joy Cat :joycat:
Kissing Kissing :kissing:
Kissing Cat Kissing Cat :kissingcat:
Kissing Eyes Closed Kissing Eyes Closed :kissingclosed:
Kissing Heart Kissing Heart :kissingheart:
Kissing Smiling Kissing Smiling :kissingsmiling:
Laughing Laughing :laughing:
Mask Mask :mask:
Neutral Neutral :neutral:
No Mouth No Mouth :nomouth:
Open Mouth Open Mouth :openmouth:
Pensive Pensive :pensive:
Persevere Persevere :persevere:
Pouting Cat Pouting Cat :poutingcat:
Rage Rage :rage:
Relaxed Relaxed :relaxed:
Relieved Relieved :relieved:
Scream Cat Scream Cat :screamcat:
Sleeping Sleeping :sleeping:
Sleepy Sleepy :sleepy:
Smile Smile :smile:
Smile Cat Smile Cat :smilecat:
Smiley Smiley :smiley:
Smiley Cat Smiley Cat :smileycat:
Smiling Imp Smiling Imp :smilingimp:
Smirk Smirk :smirk:
Smirk Cat Smirk Cat :smirkcat:
Sob Sob :sob:
Sunglasses Sunglasses :sunglasses:
Sweat Sweat :sweat:
Sweat Smile Sweat Smile :sweatsmile:
Tears of Joy Tears of Joy :tearsofjoy:
Tired Tired :tired:
Tongue Closed Eyes Tongue Closed Eyes :tongueclosed:
Tongue Out Tongue Out :tongueout:
Tongue Wink Tongue Wink :tonguewink:
Triumph Triumph :triumph:
Unamused Unamused :unamused:
Weary Weary :weary:
Wink Wink :wink:
Worried Worried :worried:
Yum Yum :yum: